ఉష్ణం || Heat || Physic Classes in Telugu For Appsc Tspsc RRB SSC Groups#PhysicsClassesinTelugu # అక్షర్ధర్మ
తెలుగులో అన్ని పోటీ పరీక్షలకు తెలుగులో హీట్ ఫిసిస్.

source

Leave a Comment