ఒకవేళ ౨ సమిష్టిగా ౨ / భిన్నం (భిన్నాలు మరియు హేతుబద్ధ సంఖ్యలు 2/2) – 7 వ తరగతి – తెలుగు గణితంఈ రెండవ భాగంలో, విభిన్న రేఖలతో భిన్నాల భిన్నాల గురించి తెలుసుకోండి, భిన్నాల పరస్పరం, హేతుబద్ధ సంఖ్యలు మరియు సంఖ్య రేఖలోని హేతుబద్ధ సంఖ్యల ప్రాతినిధ్యాల గురించి తెలుసుకోండి.

నేర్పించినది: వరుణ్ కుమార్

ఈ వీడియోను డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి ఈ లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి: https://gymkhana.iitb.ac.in/~nss/olidwd/C7/Maths/Telugu/15.html

మా ఛానెల్‌కు సభ్యత్వాన్ని పొందండి: https://www.youtube.com/c/OLINSSIITB
ఫేస్‌బుక్‌లో మనలాగే: https://www.facebook.com/olinssiitb/

source

Leave a Comment