ఒకవేళ, 8 వ తరగతి, గణితం, ఘాతాంకాలు మరియు శక్తులు, వ్యాయామం 4.1, పేజీ సంఖ్య 92#Krflaessons
# 8 వ క్లాస్‌మ్యాత్స్, ఒకవేళ
8 వ క్లాస్‌మ్యాత్స్, ఒకవేళ

8 వ తరగతి, గణితం, 6 వ సమస్య, ఖర్చు మరియు అధికారాలు, వ్యాయామం 4 1, పేజీ సంఖ్య 92

యూట్యూబ్: https://www.youtube.com/c/KrishnaPrasadAcademy/videos

Https: // tvitrkcom / telugunadiuml

ఫేస్బుక్: https://www.facebook.com/k.krishnaprasad.9

ఫేస్బుక్ పేజీ: https://www.facebook.com/TeluguMediumNo1/

బ్లాగ్: http://telugumediumlessons.blogspot.in/

గూగుల్: https://plus.google.com/+KrishnaPrasadlessons

source

Leave a Comment