క్లాస్ IV గణితం || విభ వస్తుశైలు వరు అకర్లు || . వెనుకకు V V s V || సూర్యుడు ||, హలో
నేను AM చన్నా SGTeacher
ఈ వీడియోలో నేను మీకు పూర్తి వచనాన్ని చూపిస్తున్నాను. ఇది ప్రాథమిక విద్యార్థులకు లేదా ప్రాథమిక పిల్లలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను
ధన్యవాదాలు…
4 వ తరగతి గణితం వివిదా వస్తులు వెరు వరు అకరలు || వెనుకకు ivid ivid ivid ll |||| 4 వ తరగతికి జూలై సిలబస్ ||
నా TLM వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి చేరండి: https: //chat.whatsapp.com/BWJaJimpCjrGi9kIBfOTYQ

సభ్యత్వాన్ని క్లిక్ చేయండి:
Https: // wwvkutubkcom / canl / ucshshe0nyua_o-yrc6ichnnk8wg sub_knfrmeshn = l?

ట్విట్టర్: https: //twitter.com/.
Cnnb63795437
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
క్లాస్ 1
ఆంగ్లంలో EVS
యునైటెడ్ 2
నేను – నా శరీరం
Https: // youtukbe / jbltr9yag2ts
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
– –
1
EVS తెలుగు మీడియా
2
వెనుక – m నా
Https: // youtukbe / GB ः lnmslyang
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
1
EVS కన్నడ మీడియం
ಪಾಠ 2
ನನ್ನ-ನನ್ನ ನನ್ನ
Https: // youtukbe / ZojSc_o6lark8
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
1
EVS తెలుగు మీడియం
1
– –
Https: // youtukbe / VHdkG9kbV5k
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
మొదటి తరగతి
EVS కన్నడ మీడియం
ಪಾಠ 2
– –
Https: // youtukbe / 34ilRoACBW0
👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌
క్లాస్ 1
ఆంగ్లంలో EVS
యూనిట్ 1
నేను – నా కుటుంబం
Https: // youtukbe / W-bclat6shs48
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

source

Leave a Comment