గణితం 1 ఎ / ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్, టాప్ 6 ముఖ్యమైన చాప్టర్ ఎస్సేస్ (7 మార్కులు) ప్రశ్నలు, ఎ.పి.పి. ధన్రాజ్ (గణితం-బోధకుడు),
ఫోన్: 8121649407,
ఇ-మెయిల్: waytosuccess2266@gmail.com

source

Leave a Comment