గణిత తరగతి 1 కోసం వర్క్‌షీట్

మ్యాథ్స్ -1 క్లాస్ కోసం వర్క్‌షీట్‌తో సిలబస్
mane syllabus k తదనుగుణంగా హాయ్ వర్క్‌షీట్ B’nai jisse aapko hr ek బోధించే విషయం సులభంగా clr ho.or aap apne bache ko easy kr paaye.

# గ్రేడ్ 1 సైలాబస్
#Mthvorkshet
# class1mathworksheet
# 1 తరగతి గది కోర్సు

source

Leave a Comment