తాత్కాలిక కెమిస్ట్రీ PR_ICALS_PART-1V. కుమార్ చేతఇంటర్మీడియట్ కెమిస్ట్రీ PRACTICALS_PART-1 (సేంద్రీయ సమ్మేళనంలో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ యొక్క ఫంక్షనల్ గ్రూప్ యొక్క స్థానిక సమూహం)
వి.కుమార్ (రచయిత యొక్క జ్ఞాపకశక్తి చాంబర్)

ఈ వీడియోను సంప్రదించండి పాఠం: తాత్కాలిక కెమిస్ట్రీ ప్రావిన్షియల్ సర్వీస్_పార్ట్ -2 (ఇచ్చిన సేంద్రీయ సమ్మేళనంలో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐడెంటిటీలో మిగిలిన భాగం)

నాణ్యత విశ్లేషణలో: తాత్కాలిక కెమిస్ట్రీ PRACTICALS_PART-3

source

Leave a Comment