త్రిభుజము ధర్మాలు (Properties of Triangles) – Class 7 – Telugu Mathsవీడియో త్రిభుజాల రకాలను పరిచయం చేయడంతో ప్రారంభమవుతుంది. త్రిభుజం యొక్క భుజాల మధ్య సంబంధం తరువాత వివరించబడింది. కేంద్రకం నిర్వచించబడింది మరియు వివరించబడింది. తరువాత, రెండు ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాలు, ఒకటి త్రిభుజం యొక్క కోణాల మొత్తానికి మరియు మరొకటి బాహ్య కోణ ఆస్తి గురించి చర్చించబడతాయి. ఉదాహరణ సమస్య చివరకు పరిష్కరించబడింది.

నేర్పించినది: గురు వంశీ

ఈ వీడియోను డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి ఈ లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి: https://gymkhana.iitb.ac.in/~nss/olidwd/C7/Maths/Telugu/10.html

మా ఛానెల్‌కు సభ్యత్వాన్ని పొందండి: https://www.youtube.com/c/OLINSSIITB
ఫేస్‌బుక్‌లో మనలాగే: https://www.facebook.com/olinssiitb/

source

Leave a Comment