ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య( n ) | Chemistry | Telugu Medium Physics | Digital Teacherఒకవేళ (కె), కెమిస్ట్రీ, తెలుగు మీడియం. AP మరియు తెలంగాణ స్టేట్ సిలబస్ ఆన్‌లైన్ డిజిటల్ టీచర్ చేత.

source

Leave a Comment