# ఫిజిక్స్ ఇంటర్మీడియట్ రెండవ 2 సంవత్సరాల ప్రణాళిక 2020, # 2 వ సంవత్సరం భౌతికశాస్త్రం# సెకండైయర్ఫిజిక్స్ # లౌడ్ ఫిజిక్స్ # మహిటూటోరియల్స్ # ఫిజిక్స్ బ్లూప్రింట్ ఇంటర్‌సెకండైర్.

ప్రశ్నపత్రానికి మునుపటి లింక్.

https://tii.ai/Mahitutorial

source

Leave a Comment