రై (స్మశానవాటిక) – 7 వ తరగతి – తెలుగు గణితంఈ వీడియోలో, సమరూపత యొక్క భావన వివరించబడింది. లైన్ మరియు భ్రమణ సమరూపత తరువాత వివరించబడ్డాయి. మంచి అవగాహన కోసం ఉదాహరణలు ఇవ్వబడ్డాయి.

నేర్పించినది: వరుణ్ కుమార్

ఈ వీడియోను డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి ఈ లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి: https://gymkhana.iitb.ac.in/~nss/olidwd/C7/Maths/Telugu/12.html

మా ఛానెల్‌కు సభ్యత్వాన్ని పొందండి: https://www.youtube.com/c/OLINSSIITB
ఫేస్‌బుక్‌లో మనలాగే: https://www.facebook.com/olinssiitb/

source

Leave a Comment