సేంద్రీయ కెమిస్ట్రీ: కొన్ని ప్రాథమిక సూత్రాలు మరియు పద్ధతులు (CH_20)విషయం: కెమిస్ట్రీ
కోర్సు పేరు: IIT PAL
ప్రెజెంటర్ పేరు: ప్రొఫెసర్ ఎస్. శంకరరామన్
కీవర్డ్లు: స్వయంవారా ప్రభా

source

Leave a Comment