1 (ఎ) – 1 (ఎ) వర్క్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాథమెటిక్స్ (ఎ)గణితం 1 (ఎ) – 1 (ఎ) పని 1 సంవత్సరం ఇంటర్మీడియట్

అన్ని ప్రశ్నలు 1a ప్రాక్టీస్‌తో పరిష్కరించబడ్డాయి

వ్యాయామం – 1 (బి) క్రింద లింక్:

Https: // youtukbe / mBcAQRWcOtU

source

Leave a Comment