1 తరగతి, గణితం, పేజీ సంఖ్య 115, 1 నుండి 20 వరకు తెలుగు పదాలలో సంఖ్యలను రాయడంయూట్యూబ్: https://www.youtube.com/c/KrishnaPrasadLessons/playlists

Https: // tvitrkcom / telugunadiuml

ఫేస్బుక్: https://www.facebook.com/k.krishnaprasad.9

ఫేస్బుక్ పేజీ: https://www.facebook.com/TeluguMediumNo1/

బ్లాగ్: http://telugumediumlessons.blogspot.in/

గూగుల్: https://plus.google.com/+KrishnaPrasadlessons

source

Leave a Comment