1 వ తరగతికి గణితం జోడించు | అలాగే వ్యాయామం – మైండ్ మఠం | పిల్లల కోసం గణితందయచేసి చూడండి: “సుందర్బన్ బెడ్ టైం కథలు || 3 NON STOP పిల్లల కోసం జంతు కథలు || ఎపిసోడ్ 7, 8, 9 ||” 4 కె వీడియో “||
https://www.youtube.com/watch?v=t9WS2EpbdV4 – ~ –
1 వ తరగతికి గణితం జోడించు | అలాగే వ్యాయామం – మైండ్ మఠం | పిల్లల కోసం గణితం

మా ఛానెల్‌కు సభ్యత్వాన్ని పొందండి – https://www.youtube.com/user/Pebbleschennai?sub_confirmation=1

Https://www.facebook.com/PebblesChennai వద్ద ఫేస్‌బుక్‌లో మాతో పాల్గొనండి

దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, వ్యాఖ్యానించండి మరియు సభ్యత్వాన్ని పొందండి

source

Leave a Comment