,, 3 వ తరగతి, గణితం, 7 వ అధ్యాయం, విభాగం, పేజీ సంఖ్య 87, సమస్యలు 1 నుండి 4 వరకు#Krflaessons
# 7 వ క్లాస్మాథ్స్
7 వ క్లాస్మాథ్స్

,, 3 వ తరగతి, గణితం, 7 వ అధ్యాయం, విభాగం, పేజీ సంఖ్య 87, సమస్యలు 1 నుండి 4 వరకు

యూట్యూబ్: https://www.youtube.com/c/KrishnaPrasadAcademy

Https: // tvitrkcom / telugunadiuml

ఫేస్బుక్: https://www.facebook.com/k.krishnaprasad.9

ఫేస్బుక్ పేజీ: https://www.facebook.com/TeluguMediumNo1/

బ్లాగ్: http://telugumediumlessons.blogspot.in/

గూగుల్: https://plus.google.com/+KrishnaPrasadlessons

source

Leave a Comment