6 సాలౌడ్, 3, 8# ఒకవేళ ఒకవేళ, ఒకవేళ, ఒకవేళ, ఒకవేళ, నాతో పాటుగా, సబ్‌స్క్రయిబ్ చేయండి, మరియు, తరువాత, సబ్‌స్క్రయిబ్ చేయండి.
ఇది విద్యా ఛానల్. http://www.naabadi.org కు వెళ్లండి
నబాది చేత ఆధారితం. #Nabdi

source

Leave a Comment