7 సాలూ, సాలూ, 6. 6.సార్ – 2, 2, 7 వ తరగతి, గణితం, పేజీ సంఖ్య 112#Krflaessons
# 7 వ క్లాస్మాథ్స్
7 వ క్లాస్మాథ్స్

7 సాల్ట్సౌర్, 6, – 2, 2, 2, 2, 7 వ తరగతి, గణిత, నిష్పత్తి – వినియోగం, వ్యాయామం 2, పేజీ సంఖ్య 112
యూట్యూబ్: https://www.youtube.com/c/KrishnaPrasadLessons/playlists

Https: // tvitrkcom / telugunadiuml

ఫేస్బుక్: https://www.facebook.com/k.krishnaprasad.9

ఫేస్బుక్ పేజీ: https://www.facebook.com/TeluguMediumNo1/

బ్లాగ్: http://telugumediumlessons.blogspot.in/

గూగుల్: https://plus.google.com/+KrishnaPrasadlessons

source

Leave a Comment