8వ తరగతి గణితము, ఘాతాంకాలు మరియు ఘాతాలు, అభ్యాసము 4.1, 1వ లెక్క#Krflaessons

8 వ తరగతి, గణితం, నాల్గవ అధ్యాయం, ఖర్చు మరియు అధికారాలు, వ్యాయామం 4 1, మొదటి సమస్య
8 సలాత్, సలాత్, సలాత్

యూట్యూబ్: https://www.youtube.com/c/KrishnaPrasadLessons/playlists

Https: // tvitrkcom / telugunadiuml

ఫేస్బుక్: https://www.facebook.com/k.krishnaprasad.9

ఫేస్బుక్ పేజీ: https://www.facebook.com/TeluguMediumNo1/

బ్లాగ్: http://telugumediumlessons.blogspot.in/

గూగుల్: https://plus.google.com/+KrishnaPrasadlessons

source

Leave a Comment