NCERT Economics Class-11th Chapter-1&2 MCQ in Hindi[IAS,PCS,RAS,MPPSC,IBPS, SSC,KVS,CGL,RO,ARO]11 వ తరగతి ఆర్థిక శాస్త్రం
చాప్టర్ 1: స్వాతంత్ర్యం సందర్భంగా భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ
చాప్టర్ 2: ఇండియన్ ఎకానమీ (1950-1990)

NCERT ఎకనామిక్స్ క్లాస్ -9 వ MCQ హిందీలో: -https: //youtu.be/etHyQ0cpp5Q

హిందీలో NCERT ఎకనామిక్స్ క్లాస్ -10 వ MCQ: -https: //youtu.be/cOj4MmfjtZQ

ఎకానమీ టెస్ట్ సిరీస్: -https: //www.youtube.com/watch? V = sB0xiWgBXp4 మరియు జాబితా = PLeX0dn5RODV0RRkkwhJUmJ-2uciZPBEEZ

source

Leave a Comment