NSO National Science Olympiad Question Answers Class-5NSO క్లాస్ -5 యొక్క మునుపటి సంవత్సరం ప్రశ్నలకు సమాధానాలు. వీడియో చివరిలో జవాబు కీ ఇవ్వబడింది. # nsoclass5 #sciencemcq
#previousexam #mcq

source

Leave a Comment